SSL làm việc như thế nào?

- Tin tức - Sự kiện
SSL làm việc như thế nào?

SSL làm việc như thế nào?

 

 Những gì xảy ra khi một máy tính kết nối với một Website đã được chứng thực ?

 

Trình duyệt làm thế nào để kiểm tra một SSL là có thực hay không ?

Khi Website gửi cho trình duyệt một chứng chỉ SSL, trình duyệt sẽ gửi chứng chỉ này đến một máy chủ lưu trữ các chứng chỉ số đã được phê duyệt.

Về mặt kỹ thuật, SSL sử dụng mã hóa công khai. Kỹ thuật này giúp cho Website và trình duyệt tự thỏa thuận (bước 4 ở hình trên) một bộ khóa sẽ dùng trong suốt quá trình trao đổi thông tin sau đó. Bộ khóa sẽ thay đổi theo mỗi trong lần giao dịch kế tiếp, một người khác sẽ không thể giải mã ngay cả khi có được dữ liệu của máy chủ lưu trữ chứng chỉ số nói trên.


Đánh giá - Bình luận
Nhận xét đánh giá về SSL làm việc như thế nào?
Nhấn vào đây để đánh giá
0912 73 1110
0.02583 sec| 2038.563 kb