Cách cài đặt imagick cho DirectAdmin trên centos 7

- Kinh nghiệm cho kỹ thuật
Cách cài đặt imagick cho DirectAdmin trên centos 7
Delectech sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt imagick cho DirecAdmin trên Centos 7

Các bạn có thể vào https://pecl.php.net/package/imagick để tìm bản mới nhất Giả sử mình đang cài bản imagick-3.4.3

wget http://pecl.php.net/get/imagick-2.3.0.tgz
tar -zxf imagick-3.4.3.tgz
cd imagick-3.4.3
phpize
./configure —with-imagick=/usr/local
make
make install

Tuy nhiên, trong lúc cài đặt, chạy lệnh ./configure —with-imagick=/usr/local  có thể bạn bị lỗi sau:

configure: error: not found. Please provide a path to MagickWand-config or 
Wand-config program.

Cài này là do đường dẫn php-confi bị sai. Bạn có thể dùng lệnh sau để tìm php-config.

sudo find -name php-config

Tuy nhiên mặc định nó sẽ là /usr/local/bin/php-config

nên bạn có thể chỉnh thành 

./configure --with-php-config=/usr/local/bin/php-config

Rồi thao tác tiếp.

Chúc các bạn thành công.

 


Đánh giá - Bình luận
Nhận xét đánh giá về Cách cài đặt imagick cho DirectAdmin trên centos 7
Nhấn vào đây để đánh giá
0912 73 1110
0.02723 sec| 2040.867 kb